Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden die hier gegeven worden omvatten – samen met de Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van de Website en het privacy beleid – ons contract met u, de huurder, en met VIP Cars als tussenhandelaar voor aanbiedingen en diensten die wij leveren wanneer u een wagen huurt. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle aanbiedingen, diensten en voorzieningen in die mate dat andere Algemene Voorwaarden worden uitgesloten. Geen enkele actie van VIP Cars wordt beschouwd als een aanvaarding of goedkeuring van andere voorwaarden. Aanvaarding van onze diensten en voorzieningen of uw handtekening op eender welk contract worden beschouwd als uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd door VIPcars.com gewijzigd worden en u, als huurder, dient de website in het oog te houden om op de hoogte te blijven van wijzigingen die u aangaan. Elk type van autoverhuur waar u gebruik van maakt is onderworpen aan de algemene voorwaarden van de autoverhuurdienst van uw leverancier in combinatie met de wetgeving van het land of de staat waar u de wagen huurt.

Onze leveranciers en tussenhandelaars voorzien u, de huurder, van een huurwagen. Elke boeking die door u via deze website gemaakt wordt is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en aan de algemene voorwaarden van de leverancier van uw huurwagen. Zorg er dus voor dat u op de hoogte bent van deze voorwaarden.

Elke reservering die u, de huurder, via deze website maakt is afhankelijk van uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden. In het geval u een deel van de voorwaarden niet aanvaardt, gaat u niet door met uw boeking bij ons. Eender welke boeking via deze website veronderstelt dat u de relevante voorwaarden hebt doorgenomen. Indien u een voorwaarde niet begrijpt of indien u vragen heeft inzake de voorwaarden kan u ons contacteren op +1-914-368-0091 of +44-208-196-9510. 

Wij, de tussenhandelaar, zullen u, de huurder, verwittigen inzake de beschikbaarheid van het gekozen voertuig door u een reserveringsbevestiging te mailen indien uw aanbod wordt geaccepteerd. In het geval dat het door u gereserveerde wagentype of model niet beschikbaar is bij onze leveranciers zullen wij u informeren inzake alternatieven. Indien u, de huurder, dat alternatief aanvaardt zal uw huidige boeking gewijzigd worden en die zal vervolgens ter overweging opnieuw naar de leverancier verzonden worden. Als de leverancier de boeking niet aanvaardt hebben wij het recht de reservering te annuleren en zullen we uw eventueel betaalde voorschot terugbetalen.

Dit houdt in dat zelfs wanneer we de beschikbaarheid van het door u gekozen voertuig niet kunnen bevestigen, we toch ons uiterste best zullen doen om uw keuze te vinden en u kan erop rekenen dat u hieromtrent meer informatie zal ontvangen binnen 48 uren na uw verzoek.

Houd er rekening mee dat u, de huurder, geen huurcontract tegen de aangeboden prijs ontvangt tot wanneer uw reservering wordt bevestigd en de nodige betalingen zijn uitgevoerd. Indien u vragen heeft, neem dan gerust contact met ons op. Houd er rekening mee dat elk contract opgemaakt wordt op naam van de persoon die de wagen daadwerkelijk reserveert en dat elke correspondentie met diezelfde persoon zal gebeuren, zelfs wanneer de betaling door een derde partij wordt uitgevoerd.

U moet uw bevestigingsbon tonen aan de leverancier tijdens het ophalen van de wagen. Indien de bevestiginsbon van de reservering niet kan worden getoond, wordt VIP Cars onder geen omstandigheden verantwoordelijk geacht voor het weigeren van autoverhuurdiensten aan u, de huurder, door de leverancier.

VIPcars.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kosten die voortkomen uit het ondertekenen en accepteren van documenten op lokaal niveau. VIP Cars is nooit verantwoordelijk voor schade aan de huurwagen veroorzaakt door een bestuurder onder invloed van alcohol of drugs, door van de geautoriseerde wegen af te rijden of door achteloos te rijden. U, U, als huurder van de wagen, neemt in zulke situaties de volledige verantwoordelijkheid op zich.

VIP Cars Beperkte Aansprakelijkheidsclausule

In het geval dat uw reservering wordt geaccepteerd door de leverancier, maar ten tijde van ophalen van de wagen wordt u van een alternatieve wagen (met een hogere of lagere waarde) voorzien of de gereserveerde wagen wordt u geweigerd, wordt VIP Cars niet verantwoordelijk geacht voor een dergelijk ongemak. Het is aan u, de huurder, om dit rechtstreeks te regelen met de leverancier aan de ophaallocatie.

VIP Cars is slechts een autoverhuurfacilitator die als tussenpersoon fungeert tussen u, de huurder, en de leverancier. Door gebruik te maken van onze diensten gaat u ermee akkoord dat VIP Cars niet verantwoordelijk is voor eventuele schade of extra kosten en uitgaven, hetzij door u of door de leverancier. In het geval dat VIP Cars verantwoordelijk is om een geldsom terug te betalen bedraagt de maximale som van het terug te betalen bedrag het voorschot dat door u, de huurder, betaald werd ten tijde van de boeking.

Schadeverzekering – Collision Damage Waiver

De schadeverzekering beperkt uw legale verantwoordelijkheid van de totale schadekosten tot het Eigen Risicobedrag, tenzij de berokkende schade intentioneel was, u onder invloed van drugs/alcohol was of wanneer u de wagen op een nalatige manier gebruikt, bijvoorbeeld door hem te verhuren aan derde partijen of door van de wegen af te rijden. De schadeverzekering dekt ook voor schade aan de huurwagen of toebehoren. In sommige landen/bestemmingen zijn de voorruiten, het onderstel, vervangingssleutels, banden, sleepkosten en vervangingssloten hier niet bij inbegrepen. Wij raden u aan om wanneer u de wagen afhaalt bij uw leverancier na te gaan welke onderdelen gedekt worden door deze verzekering .

Diefstalverzekering – Theft Waiver

De diefstalverzekering beperkt uw legale verantwoordelijkheid in het geval van diefstal of schade aan de wagen veroorzaakt door een poging tot diefstal. Elke vorm van nalatigheid inzake de diefstal van het gehuurde voertuig zou ertoe kunnen leiden dat de leverancier de volledige kostprijs van de wagen aanrekent. Voordat u een wagen huurt is het aangewezen om de voorwaarden van de diefstalverzekering na te gaan in de algemene voorwaarden van de leverancier om te weten of de diefstalverzekering is inbegrepen in de huursom.

Bezorging- & Collectievergoeding

Voor bezorging en collectie buiten de kantooruren wordt door de leverancier een vergoeding aangerekend, zelfs indien de late collectie het gevolg is van een uitgestelde vlucht. Op de meeste locaties worden bezorging- en collectiediensten aangeboden door de leverancier van en naar uw accommodatie. Dit kan echter extra kosten inhouden. Hiertoe dienen het volledige verblijfsadres en details inzake het tijdstip van bezorging te worden doorgegeven ten tijde van de reservering. Let op: bezorgingen aan privé-adressen worden nooit voorzien.

Vergoedingen buiten kantooruren

Op de meeste locaties worden voertuigen zelfs buiten kantooruren ter beschikking gesteld, aangepast aan de vluchttijden. In dat geval kan er u echter een bijkomende vergoeding worden aangerekend, die betaald dient te worden aan de leverancier. Lees dus de algemene voorwaarden van de leverancier om na te gaan of zulke kosten voor u van toepassing zullen zijn. In het geval dat een vlucht wordt vertraagd en het tijdstip van de afhaling van de wagen bijgevolg de kantooruren overschrijdt, wordt er lokaal een extra kost aangerekend (wanneer er buiten de kantooruren diensten beschikbaar zijn). VIPcars.com is niet aansprakelijk wanneer er buiten de kantooruren geen diensten meer beschikbaar zijn.

BELANGRIJKE OPMERKING

Houd de details inzake verzekeringen voorzien door uw leverancier in de gaten. Derde partijverzekering kan in sommige gevallen bloedverwanten en directe familieleden of ingezetenen die verblijven op hetzelfde thuisadres uitsluiten van de dekking. U kunt het uitgebreide verzekeringsbeleid aanschaffen bij de leverancier. In sommige gevallen is dit reeds inbegrepen in uw reisverzekering. VIPcars.com stelt voor dat u vertrouwd bent met de verzekeringen aangeboden door de verhuurdienst en dat u, indien mogelijk, een extra verzekering aanschaft die uw naaste familieleden, zoals uw partner en kinderen, beschermt.

Lichamelijke Ongevallen Verzekering

Dit is een optionele verzekering, die inbegrepen kan zijn in uw reisverzekering. Gelieve de algemene voorwaarden van uw leverancier na te gaan voor u uw wagen boekt. U kan de Lichamelijke Ongevallen Verzekering steeds aankopen wanneer u uw wagen afhaalt.

Lokale Aanbetalingen & Brandstof

Doorgaans vraagt de autoverhuurleverancier een waarborg om de wagen te huren. Dit is om het Eigen Risico, de brandstofkosten en andere onkosten tijdens de huurperiode te dekken. In de meeste gevallen eist de leverancier een geldige kredietkaart op naam van de bestuurder van de wagen. De waarborg kan worden teruggevorderd, mits de wagen en toebehoren in de oorspronkelijke staat en overeenkomstig met het brandstofbeleid worden terugbezorgd.

Sommige leveranciers hebben een brandstofbeleid dat u voorschrijft om uw eerste volle tank brandstof aan te kopen tijdens het ophalen van de huurwagen zodat u de wagen vervolgens terugbrengt met een lege tank. Ongebruikte brandstof wordt niet terugbetaald. Gelieve het brandstofbeleid van de leverancier na te gaan voor u de wagen reserveert.

Minimum/Maximum Leeftijdsbeperkingen

Doorgaans is de minimumleeftijd om wagens te huren 21 jaar. Er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor bestuurders jonger dan 25 jaar of ouder dan 65 jaar, afhankelijk van de leverancier en het land van verhuur. Voor de extra kosten inzake leeftijdslimietafwijkingen of voor veranderingen in het leeftijdsbeleid wendt u zich naar de algemene voorwaarden van de leverancier. Voor vragen inzake leeftijdsvereisten kan u zich ook wenden tot ons team.

Bijkomende Bestuurders

Voor extra kosten voor bijkomende bestuurders dient u het beleid en de algemene voorwaarden van de autoverhuurleverancier te raadplegen.

Huurperiode/Dagtarief Berekening

De huurperiode wordt doorgaans berekend en aangerekend volgens een 24 uren tijdscyclus. Eens u uw wagen heeft opgehaald worden verlengingen van de huurperiode en laattijdige teruggaven aangerekend volgens het lokale tarief, door de leverancier. U kan de leverancier raadplegen voor meer details hieromtrent.

Vroegtijdige teruggave/Huurverlenging

De start en het einde van de huurperiode zijn in overeenstemming met de afhaal- en afleverdata in uw huurbon. De kosten worden berekend naar 24-uur eenheden en worden u bevestigd ten tijde van de huur. Indien u uw huurperiode wil verlengen na het afhalen van uw wagen, of in het geval dat u de wagen later wil terugbrengen dan de tijd/datum overeengekomen in de huurbon, dient u dit te regelen met de leverancier van de wagen, die zelf de kosten aanrekent aan lokale prijzen, die meestal hoger zijn dan het standaard tarief. VIPcars.com is niet verantwoordelijk voor terugbetalingen wanneer de wagen vroegtijdig wordt teruggebracht.

Enkele Reis

Een-richting verhuur kan worden onderworpen aan extra afleverkosten, die betaald dienen te worden aan uw leverancier. De geschatte kosten worden u meegedeeld wanneer we uw reserveringsaanvraag ontvangen en dit bevestigen met de leverancier. ‘Enkele reis’-kosten kunnen variëren van leverancier tot leverancier en zijn eveneens afhankelijk van de afleverlocatie, eventueel in een ander land. Alle details inzake de afleverkosten worden vermeld in uw bevestigingsbon voor de verhuur. Indien u meer informatie wenst neemt u rechtstreeks contact op met de leverancier.

Kinderzitjes en Bijzondere Verzoeken

Kinderzitjes, dakrekken en andere extra zaken worden op de meeste locaties voorzien op verzoek. De beschikbaarheid van deze extra artikelen kan echter niet gegarandeerd worden. In de meeste deelstaten van de V.S. zijn kinderzitjes beschikbaar. Doorgaans is er daar een extra kost van toepassing die rechtstreeks aan de leverancier betaald wordt. Let op dat veiligheidsgordels op de achterbank niet steeds voorzien zijn. Voor een dergelijk verzoek neemt u contact op met de autoverhuurleverancier op het moment van de huur.

Rijgebieden

Indien u van plan bent om van één land/staat naar een ander te reizen moet u dit aangeven ten tijde van de reservering, gezien het overschrijden van grenzen dikwijls beperkingen en voorwaarden inhoudt (dit verschilt van leverancier tot leverancier). Er kunnen in dit geval lokale kosten van toepassing zijn en er kunnen extra documenten vereist worden om naar bepaalde landen te reizen. Om van deze beperkingen op de hoogte te zijn kan u de algemene voorwaarden van de leverancier raadplegen onder de link ‘Verhuur Voorwaarden’ in de lijst van zoekresultaten van VIP Cars. Voor informatie kan u ook steeds ons team contacteren.

Extra’s

De prijzen voor extra’s kunnen exclusief BTW zijn.

Uw Reservering Wijzigen

De Algemene Voorwaarden voor autoverhuur variëren afhankelijk van de leverancier. U wordt geadviseerd om deze voorwaarden steeds te lezen voor u een wagen huurt. Om een reservering te annuleren of aan te passen belt u ons team op +1-914-368-0091 of +44-208-196-9510 en wij contacteren vervolgens de leverancier inzake de wijzigingen. De leverancier kan deze weigeren of accepteren. In het geval dat uw wijzigingen geweigerd worden is VIP Cars hier niet voor verantwoordelijk, aangezien deze beslissing volledig wordt voorbehouden aan de leverancier en afhankelijk is van de beschikbaarheid van de huurwagen.

Indien Wij Uw Reservering Wijzigen

Het kan gebeuren dat wij of de leverancier uw reservering wijzigen. In dat geval informeren wij u zo snel mogelijk. Indien deze wijzigingen onaanvaardbaar zijn voor u wordt u het volledige voorschot terugbetaald. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor andere directe of indirecte negatieve gevolgen van zo’n veranderingen.

VIP Cars behoudt zich het recht voor het contract op elk gewenst moment te beëindigen door de klant naar behoren te informeren, samen met de reden die, maar niet beperkt tot, een technische / systeemfout of onvoorziene omstandigheid kan zijn. In een geval waarbij het huurcontract al is gestart met de leverancier, moet de huurder de auto op de dichtstbijzijnde mogelijke locatie retourneren. Bij het niet terugbrengen van de auto draagt VIP Cars ​​geen enkele financiële verantwoordelijkheid jegens de klant. Als de auto is teruggebracht naar het verhuurstation, wordt alleen het bedrag dat de klant moet betalen in rekening gebracht voor het aantal dagen dat de huur is gebruikt.

Documentatie

Wanneer u een huurwagen boekt dient u ons te voorzien met alle nodige informatie zoals uw vluchtnummer, uw lokale adres en telefoonnummer en het tijdstip dat u aankomt. Eens de boeking aanvaard wordt zal u binnen 48 uren een autoverhuurbon met uw verzoek ontvangen.

In sommige gevallen vergt het tijd voordat bepaalde wagens beschikbaar zijn en in zo’n geval wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht door ons of door de leverancier.

Ten tijde van ophalen van de wagen dient u uw bevestigingsbon, een geldig rijbewijs (en eventueel een internationaal rijbewijs), een kredietkaart op naam van de huurder en in sommige gevallen een paspoort voor te leggen. Voor meer informatie hieromtrent contacteert u uw leverancier.

VIPcars.com is niet verantwoordelijk indien u lokaal extra kosten dient af te rekenen of indien de service u geweigerd wordt omdat u de bevestigingsbon niet kan voorleggen tijdens het ophalen van de wagen.

Such cases of insufficient or no documents are, and would, be treated as a 'No Show' and thus you would not be entitled to any refund or return of money paid for your rental.

Rijbewijs- & Leeftijdsvereisten

Vereisten inzake rijbewijs en leeftijd van de bestuurder variëren afhankelijk van het land van verhuur. Gelieve de link ‘Verhuur Voorwaarden’ (gegeven bij iedere wagen in de zoekresultatenlijst) te raadplegen. U moet steeds een geldig rijbewijs kunnen voorleggen. Indien dit door de leverancier geëist wordt moet u ook een internationaal rijbewijs in uw bezit hebben ten tijde van de huur. Let wel op dat een internationaal rijbewijs geen substituut is voor een nationaal of standaard rijbewijs: u moet steeds een volledig geldig rijbewijs in eigen naam kunnen voorleggen om een wagen te huren.

Wij moeten steeds ingelicht worden van aantekeningen of afwijkingen ten tijde van de boeking. VIPcars.com heeft het recht om de boeking te weigeren indien de klant niet voldoet aan de Algemene Voorwaarden van de leverancier. We raden u aan om, wanneer u de huurwagen bestuurt, steeds uw rijbewijs bij zich te houden in het geval van inspectie door lokale autoriteiten. Onze lokale leveranciers kunnen terugbetalingen voor verhuur weigeren indien u geen geldig rijbewijs kan voorleggen.

Wagencapaciteit en Wagentype

Alle wagens zijn verzekerd voor een specifiek (maximaal) aantal passagiers. Hoewel VIP Cars u verzekerd dat het aantal zitplaatsen zo accuraat mogelijk is, verkrijgt de organisatie haar informatie hieromtrent rechtsreeks van de leverancier en onnauwkeurigheden inzake voertuigspecificaties (waaronder wagencapaciteit en wagentype) moeten dan ook rechtstreeks met de leverancier afgehandeld worden ten tijde van de huur. VIP Cars aanvaardt geen verantwoordelijkheid indien de wagen niet over voldoende capaciteit beschikt voor de passagiers en hun bagage. U kan op onze website een benadering terugvinden van de wagencapaciteit per beschikbaar wagentype. Indien de wagen bij ophalen niet blijkt te voldoen voor het aantal passagiers en de huur bijgevolg niet kan doorgaan, is VIPcars.com hier niet voor verantwoordelijk. Wij garanderen geen modellen of merken van wagens. Ieder voertuig getoond op de bevestigingsbon is ter illustratie en kan door de leverancier vervangen worden door een vergelijkbaar of opgewaardeerd model. Indien u deze aanpassing weigert dient u rechtstreeks contact op te nemen met de leverancier en niet met VIP Cars.

Voorziening van wagens

De autoverhuurmaatschappijen hebben het recht om een ​​voertuig te weigeren aan personen die ongeschikt zijn om de wagen te besturen of die niet in aanmerking komen om aan de eisen van de leverancier te voldoen. VIPcars.com is in zo’n gevallen nooit verantwoordelijk voor de voltooiing van reisarrangementen, compensatie, kosten of een eventuele terugbetaling.

Klachten

VIPcars.com werkt samen met de beste en meest gereputeerde autoverhuurmaatschappijen op de markt zodat de kwaliteit van wagens door de leveranciers verzekerd kan worden. Indien u toch ontevreden bent of u indien u klachten hebt inzake de kwaliteit van het voertuig dient u dit steeds aan de leverancier te melden. Het is moeilijk voor VIPcars.com om een dergelijke aanspraak te beoordelen indien er ten tijde van de huur door u, de huurder, geen acties worden ondernomen. We raden u aan om ons op tijd te contacteren wanneer u ontevreden bent met de kwaliteit van de huurwagen.

Mechanische Problemen / Ongevallen

In het geval van mechanische problemen of pech met het voertuig moet u meteen uw leverancier contacteren. Indien u betrokken bent in een ongeval contacteert u de leverancier en de lokale politie zo snel mogelijk. Er wordt u aangeraden om alle significante documentatie bij u te houden – er kan u namelijk gevraagd worden deze voor te leggen. De documentatie wordt vereist wanneer u aanspraak wil maken op de verzekering.

De verhuur is onderworpen aan alle bepalingen en voorwaarden zoals opgelegd door uw leverancier, aan onze algemene voorwaarden en aan de overeenkomstige wetgeving van het land / de staat waar de verhuur plaatsvindt. VIPcars.com is niet verantwoordelijk voor schade, vertragingen, verlies, wijzigingen of aanpassingen die voortvloeien uit arbeidsconflicten en meningsverschillen van luchtverkeerscontrole, burgeroorlogen, onvermijdelijke technische transportproblemen, terroristische activiteiten, brand of ongunstige weersomstandigheden, sluiting of opstopping van de (lucht)haven, natuurlijke en nucleaire rampen, financiële ondergang van luchtvaartmaatschappijen of annulering van geplande lijnvluchten.

Contractvoorwaarden bij VIPcars.com

Als u ervoor kiest om via VIP Cars te huren is het belangrijk dat u begrijpt hoe en wanneer een overeenkomst wordt gevormd. Wat volgt zijn de technische stappen die tot het contract leiden:

Door u de prijzen aan te bieden wanneer u ons telefonisch contacteert of door onze diensten op onze website ter beschikking te stellen, vragen wij u om een bod tot aankoop te doen. U kan mondeling een aanbod tot aankoop doen of via onze website. VIPcars.com aanvaardt dit bod na ontvangst van de gewenste betaling door u, de huurder. VIP Cars is slechts een tussenpersoon en facilitator die voor u afspraken maakt met de leverancier van uw huurwagen.

VIPcars.com is verantwoordelijk voor ieder verlies dat door u geleden wordt als voorzienbaar gevolg van de schending van de overeenkomst door VIPcars.com. Verliezen kunnen voorkomen worden als zowel u en VIPcars.com tijdens het construeren van de overeenkomst de voorwaarden zorgvuldig overwegen. VIPcars.com is niet aansprakelijk voor indirecte verliezen als gevolg van onvoorziene gebeurtenissen en toevalligheden.

In het geval van overmacht wordt VIPcars.com noch rechtstreeks, noch indirect via de leverancier verantwoordelijk geacht voor tekortkomingen of vertragingen in het nakomen van verplichtingen (reservering, bevestigingsbon, voorwaarden, ...). Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 14 openvolgende dagen kan VIPcars.com de reservering annuleren door u, de huurder, een annuleringsbericht te sturen via e-mail. In dat geval worden alle reeds betaalde bedragen terugbetaald.

Annuleringsvoorwaarden

  • Indien de reservering meer dan 48 uren voor de afhaaldatum wordt geannuleerd vindt er een 100% terugbetaling van het voorschot plaats.
  • In het geval dat de reservering wordt geannuleerd binnen 48 uren voor het afhaaltijdstip wordt er een bedrag van GBP 30 aangerekend (of equivalent).

No Show Beleid

Gevallen waarbij een klant of huurder er niet in slaagt om de auto op te halen na het reserveren ervan, wordt een 'No Show'-situatie genoemd, wat grotendeels betekent dat er tijdens het boeken van de auto geen restitutie of teruggave van geld zal plaatsvinden.

Annulering bij de verhuurbalie

Last-minute annulering aan de huurbalie worden geteld als een 'No Show' en kunnen niet worden gerestitueerd.

Verhuurwijziging aan de verhuurbalie

U kunt bij de verhuurbalie een grotere/kleinere auto of een ander model van het voertuig aanvragen, maar de leverancier behoudt zich het recht voor last-minute huurwijziging of -wijziging te ontvangen op basis van de beschikbaarheid van dergelijke auto's. Extra kosten kunnen oplopen en moeten bij de huurbalie worden betaald, indien de huurwijzigingsaanvraag door de leverancier wordt geaccepteerd.

Late verhuur pick-up

Als u laat aankomt bij het verhuurloket zonder voorafgaande kennisgeving van een wijziging in uw reisplannen, wordt uw huur geteld als een 'No Show'. Autoverhuurleveranciers hebben het recht om uw boeking bij een te late ophaling te annuleren, naar eigen goeddunken, vanwege de grote vraag naar auto's aan de huurbalie. VIPCars.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige annulering en ‘No Show’ veroorzaakt door uw onbeschikbaarheid bij de verhuurbalie.

Om de situatie 'No Show' te voorkomen, kunt u de leverancier verzoeken uw gereserveerde auto vast te houden door hem op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw reisplannen. Het is raadzaam dat u uw vluchtgegevens opgeeft op het moment dat u boekt, zodat de leverancier zelf uw aankomsttijden kan bijwerken in geval van vertraging.

Cookies & amp; Tracking-technologieën

Om beter & amp; op maat gemaakte services aan te bieden, kunnen we gebruik maken van cookies en enkele andere tracking-apparaten om ons te helpen uw zoekopdrachten te begrijpen & amp; Volg of beheer de services aangeboden door VIPcars.com, op deze website en via andere online communicaties zoals e-mail of nieuwsbrief. Raadpleeg onze voor meer informatie.

ALGEMENE VOORWAARDEN KUNNEN ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD

+1-866-727-1191 Chat Nu