ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ให้ไว้ ณ ที่นี้พร้อมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ของเราและนโยบายความเป็นส่วนตัวประกอบด้วยสัญญาของเรากับคุณ ในฐานะผู้เช่าโดยมี VIP Cars เป็นนายหน้าสำหรับข้อตกลงและบริการที่เรามีให้ในการจัดหารถเช่าของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ใช้กับข้อตกลงทั้งหมดสำหรับการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการของเราไปจนถึงการยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ จะไม่มีการพิจารณาหรือการกระทำอื่นใดของ VIPcars.com ที่แสดงถึงการอนุมัติและการยอมรับข้อกำหนดอื่นใด การยอมรับในบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือลายเซ็นเหล่านี้ในสัญญาใด ๆ จะถือเป็นการเห็นพ้องกับการยอมรับเงื่อนไขเหล่านี้ของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวโดย VIPcars.com และผู้เช่า คุณ ต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของเราเพื่อตรวจดูการแก้ไขหรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้มีผลกับคุณ บริการรถเช่าทุกประเภทที่คุณใช้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการรถเช่าที่บังคับใช้โดยผู้จัดหาหรือผู้ให้บริการรถเช่า พร้อมกับกฎหมายของประเทศหรือรัฐที่เกี่ยวข้องกับการเช่ารถนั้น

ผู้จัดหาของเรา พร้อมกับทางเราในฐานะนายหน้า จะจัดหารถให้กับคุณ ผู้เช่า การจองใด ๆ ที่คุณทำผ่านเว็บไซต์นี้จะต้องรับผิดชอบเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้และการยอมรับของคุณต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหา ซึ่งคุณจองบริการรถเช่าผ่านเว็บไซต์นี้ ดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้รับทราบเนื้อหาทั้งหมดแล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว

การจองใด ๆ ที่ทำบนเว็บไซต์นี้โดยคุณ ผู้เช่า นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของคุณในการยอมรับข้อกำหนดที่เราเสนอ ในกรณีที่คุณไม่ยอมรับกับส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดของเรา คุณจะต้องไม่ดำเนินการจองกับเราต่อ ในการจองกับเว็บไซต์นี้แสดงว่า คุณได้บ่งบอกหรือยืนยันว่าคุณอ่านข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและยอมรับข้อกำหนดดังกล่าว สำหรับคำใด ๆ ที่คุณไม่เข้าใจหรือต้องการสอบถาม โปรดติดต่อเราที่ + 1-914-368-0091 หรือ + 44-208-196-9510

เรา นายหน้า จะแจ้งให้คุณ ผู้เช่า ทราบเกี่ยวกับความพร้อมของรถที่ร้องขอโดยส่งใบสำคัญยืนยันการจองทางอีเมล หากข้อเสนอของคุณได้รับการยอมรับแล้ว ในกรณีที่ไม่มีประเภทรถหรือรุ่นรถที่คุณจองไว้กับผู้จัดหาของเรา เราจะแจ้งทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ให้คุณทราบ ซึ่งหากคุณยอมรับ ผู้เช่าจะดำเนินตามการจองปัจจุบันของคุณโดยการแก้ไขและ จะถูกส่งไปยังผู้จัดหาเพื่อพิจารณาอีกครั้ง หากไม่ได้รับการยอมรับ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองและคืนเงินมัดจำให้ หากมี กับทางเรา

ทั้งนี้หมายความว่าแม้ว่าเราจะไม่สามารถยืนยันคุณเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของรถที่คุณร้องขอได้ แต่เราจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อค้นหาให้คุณและจะแจ้งให้คุณทราบผลภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณร้องขอ

โปรดทราบว่าคุณ ผู้เช่า จะไม่มีสัญญาเช่ารถในราคาที่เสนอจนกว่าการจองของคุณจะได้รับการยืนยันและได้รับการชำระเงินที่จำเป็นแล้ว หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อเรา โปรดทราบว่าสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นจะเป็นของบุคคลที่ทำการจองรถและการติดต่อทั้งหมดจะถูกส่งไปยังที่อยู่นั้น ถึงแม้ว่าบุคคลที่สามจะจ่ายค่าเช่าก็ตาม

คุณต้องแสดงใบสำคัญของคุณต่อผู้จัดหาบริการรถเช่า เมื่อคุณไปรับรถเช่าของคุณ VIP Cars จะไม่รับผิดชอบไม่ว่าในกรณีใด ๆ สำหรับบริการเช่าที่ถูกปฏิเสธในกรณีที่คุณไม่สามารถแสดงใบยืนยันการเช่ารถของคุณให้กับผู้จัดหาได้ในเวลาที่ไปรับรถ

VIPcars.com ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากเอกสารที่ลงนามและยอมรับในระดับท้องถิ่น สำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับรถเช่าโดยบุคคลใด ๆ ที่ขับรถภายใต้ฤทธิ์แอลกอฮอล์หรือยาเสพติด การขับรถบนพื้นที่ที่ไม่มีไว้สำหรับขับขี่ หรือขับรถโดยประมาท VIP Cars จะไม่ควรรับผิดชอบในส่วนนี้ คุณ ในฐานะผู้เช่ารถ จะต้องรับผิดอย่างเต็มที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการเรียกร้องหรือสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อจำกัดความรับผิด

หากการจองของคุณในฐานะผู้เช่าได้รับการยอมรับจากผู้จัดหารถ แต่ในช่วงเวลารับรถของคุณ ผู้จัดหายืนยันที่จะจัดหารถทางเลือกอื่นที่มีมูลค่าสูงกว่าหรือน้อยกว่าให้กับคุณหรือปฏิเสธที่จะจัดหารถที่จองไว้ในตอนแรก เรา VIP Cars ไม่ควรรับผิดชอบต่อความไม่สะดวกใด ๆ และปัญหาดังกล่าวควรได้รับการจัดการโดยคุณผู้เช่ากับผู้จัดหารถโดยตรงที่สถานที่ของผู้จัดหาหรือสถานที่รับรถกับเจ้าหน้าที่ของผู้จัดหารถ

VIP Cars เป็นเพียงผู้ให้บริการรถเช่าซึ่งทำหน้าที่เป็นนายหน้าระหว่างคุณผู้เช่าและผู้จัดหารถเท่านั้น ในการใช้บริการของเรา คุณตกลงและยอมรับที่จะไม่ให้ VIP Cars มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ นอกเหนือจากค่าเช่าที่เกิดขึ้นในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าจะโดยคุณเองหรือผู้จัดหารถ ในกรณีที่ VIP Cars ต้องรับผิดชอบต่อการคืนเงินใด ๆ ความรับผิดของจำนวนเงินที่ต้องคืนโดย VIP Cars จะขึ้นอยู่กับเงินวางประกันที่คุณ ผู้เช่า ทำทางออนไลน์ในขณะที่ทำการจอง

การยกเว้นเบี้ยความเสียหายจากการชน

การยกเว้นเบี้ยความเสียหายจากการชนหรือ CDW ช่วยลดความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณจากต้นทุนความเสียหายทั้งหมด เป็นจำนวนเงินส่วนเกินที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นในกรณีที่ความเสียหายที่เกิดจากคุณเป็นความตั้งใจและอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาเสพติด/ แอลกอฮอล์ หรือหากคุณใช้รถในทางที่ประมาทเลินเล่อ เช่น การเช่ารถให้กับบุคคลอื่นหรือขับรถออกจากถนนสายหลัก การยกเว้นเบี้ยความเสียหายจากการชนยังครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถที่เช่าหรืออุปกรณ์เสริม ในสำหรับบางปลายทางการเดินทาง กระจกบังลม ช่วงล่างของรถ กุญแจสำรอง ยางรถ ค่าลากรถและการเปลี่ยนกุญแจ จะไม่ถูกครอบคลุมโดยกรมธรรม์ประกันภัย เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับผู้ให้บริการรถเช่าของคุณสำหรับข้อยกเว้นอื่น ๆ ที่ใช้กับบริการการจองของคุณในระหว่างการรับรถ

ประกันการถูกโจรกรรม

ประกันการถูกโจรกรรมหรือ TW ช่วยลดความรับผิดชอบทางกฎหมายของคุณในกรณีที่ถูกขโมยหรือความเสียหายที่เกิดจากการพยายามโจรกรรมหรือการโจรกรรมรถ ความประมาทเลินเล่อใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถที่เช่า อาจทำให้ผู้จัดหารถเช่าต้องการจำนวนเงินที่ทั้งหมดหรือค่าใช้จ่ายของรถที่เช่า ก่อนที่คุณจะทำการจองรถ โปรดตรวจสอบเกี่ยวกับบริการประกันการถูกโจรกรรมในข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหารถเช่าของคุณเพื่อให้ทราบว่าได้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแล้วหรืออาจต้องชำระเงินเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งและเก็บคืนรถ

ผู้จัดหารถเช่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจัดส่งรถและเก็บคืนรถนอกเวลาทำการปกติ แม้ว่าการเรียกเก็บคืนรถล่าช้าจะเป็นผลพวงมาจากเที่ยวบินล่าช้าก็ตาม ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ผู้จัดหารถเช่าจะให้บริการจัดส่งและเก็บคืนรถไปและกลับจากที่พัก แม้ว่าจะมีการเรียกเก็บเงินในกรณีดังกล่าว ต้องระบุรายละเอียดที่อยู่ที่สมบูรณ์ พร้อมกับเวลาในการจัดส่งรถในระหว่างการจองรถเช่า โปรดทราบว่าไม่มีบริการจัดส่งรถสำหรับที่พักส่วนตัว

ค่าธรรมเนียมนอกเวลาทำการ

ในสถานที่ส่วนใหญ่ มีการจัดหารถนอกเวลาทำการปกติเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลาเที่ยวบิน แต่ในกรณีเช่นนี้ คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมซึ่งจะต้องจ่ายให้กับผู้จัดหารถเช่า โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหารถเพื่อตรวจสอบว่ามีการเรียกเก็บเงินดังกล่าวหรือไม่ ในขณะที่คุณยืนยันเวลารับรถเช่าในการจองรถของคุณ ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้า ทำให้บริการรับรถเกินเวลาทำการปกติจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติมในพื้นที่ซึ่งสามารถเข้าถึงบริการ "นอกเวลาทำการ" ได้ VIPcars.com ไม่ยอมรับความรับผิดใด ๆ เพิ่มเติม หากไม่มีบริการ 'นอกเวลาทำการ'

หมายเหตุสำคัญ

โปรดตรวจสอบรายละเอียดการประกันภัยที่จัดหาโดยผู้ให้บริการรถเช่าของคุณ ความคุ้มครองของบุคคลที่สามอาจไม่รวมในบางกรณี ญาติทางสายเลือดและสมาชิกในครอบครัวหรือผู้อยู่อาศัยในบ้านเดียวกันที่เดินทางพร้อมกับคุณในรถที่เช่า คุณสามารถซื้อการคุ้มครองเพิ่มเติมได้โดยตรงจากผู้ให้บริการรถเช่าหรือในบางกรณีอาจมีการเพิ่มการคุ้มครองในการประกันการเดินทางของคุณไว้แล้ว VIPcars.com ขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคยกับความคุ้มครองประกันภัยที่ให้บริการโดยบริการเช่าและถ้าเป็นไปได้ ให้ได้รับความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดเ ช่น คู่สมรสและบุตร

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

นี่คือประกันเสริมซึ่งอาจรวมอยู่ในประกันการเดินทางของคุณ โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเหล่านี้กับผู้จัดหารถก่อนทำการจองรถ คุณสามารถซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหรือ PAI ในระหว่างการรับรถเช่าของคุณได้ตลอดเวลา

การวางเงินประกันในท้องที่และค่าน้ำมัน

โดยทั่วไป ผู้ให้บริการรถเช่าจะขอเงินวางประกันก่อนที่คุณจะเช่ารถ เพื่อครอบคลุมค่าเสียหายส่วนแรกต่อความรับผิด ค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการเช่า ในกรณีส่วนใหญ่ ผู้ให้บริการรถเช่าจะขอบัตรเครดิตที่ถูกต้องในชื่อของผู้ที่จะขับรถที่เช่า เงินวางประกันนี้สามารถขอคืนได้ หากรถและอุปกรณ์เสริมถูกส่งคืนในสภาพเดิมและเป็นไปตามนโยบายน้ำมันเชื้อเพลิง มีผู้จัดหารถเช่าบางรายที่มีนโยบายน้ำมันเชื้อเพลิงโดยที่คุณควรซื้อน้ำมันถังแรกและต้องส่งคืนถังเปล่าของรถที่เช่า นอกจากนี้ในนโยบายดังกล่าวจะไม่มีการคืนเงินสำหรับน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ได้ใช้ โปรดตรวจสอบนโยบายเหล่านี้กับผู้ให้บริการรถเช่าก่อนที่คุณจะทำการจองรถ

ผู้จัดหาอาจกักวงเงินรักษาความปลอดภัยที่จุดบริการช่า ซึ่งจะปล่อยคืนทันทีที่รถถูกส่งคืนที่สถานที่ส่งรถในสภาพเดียวกับตามสัญญาเช่าของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัตรเครดิตของคุณมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมจำนวนเงินส่วนเกินระหว่างการรับรถด้วย หากไม่แสดงบัตรเครดิตที่ถูกต้องหรือบัตรเครดิตที่มีเงินไม่เพียงพอ ผู้จัดหารถอาจปฏิเสธที่จะจัดหารถเช่าให้กับคุณ VIP Cars จะไม่รับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและจะไม่ดำเนินการคืนเงินใด ๆ

การจำกัดอายุขั้นต่ำ/สูงสุด

โดยทั่วไป การจำกัดอายุขั้นต่ำ สำหรับการเช่ารถคือ 21 ปี อาจมีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมกับผู้จัดหารถบางรายและในบางประเทศ สำหรับผู้ขับขี่ที่มีอายุน้อยกว่า 25 ปีและอายุเกิน 65 ปี สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ในกรณีที่มีการเบี่ยงเบนออกจากอายุที่จำกัดหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายอายุสำหรับการเช่ารถ โปรดดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรถเช่า หากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดด้านอายุขณะเช่ารถ โปรดติดต่อทีมงานของเราได้เช่นกัน

ผู้ขับขี่เพิ่มเติม

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้กับผู้ขับขี่เพิ่มเติมนั้น คุณต้องตรวจสอบกับนโยบายดังกล่าว ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหารถเช่า/จ้างที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการจ้าง/การคำนวณอัตรารายวัน

โดยปกติแล้วระยะเวลาการเช่าจะคำนวณและเรียกเก็บตามรอบเวลา 24 ชั่วโมง เมื่อคุณได้รับรถของคุณแล้ว ผู้จัดหารถจะเรียกเก็บเงินขยายระยะเวลาเช่าและการส่งคืนรถที่ล่าช้าตามอัตราภาษีท้องถิ่น คุณอาจอ้างอิงได้จากผู้จัดหารถ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการเดียวกัน

การคืนรถก่อนกำหนด/คืนรถล่าช้า/ขยายเวลาเช่า

เวลาในการเช่ารถของคุณเริ่มต้นและสิ้นสุดตามข้อมูลการรับและส่งรถบนใบสำคัญการเช่าของคุณ ค่าธรรมเนียมจะคำนวณตามรอบ 24 ชั่วโมงและจะได้รับการยืนยันให้คุณทราบในช่วงเวลาที่ทำการจอง หากคุณต้องการขยายเวลาเช่าหลังจากรับรถหรือในกรณีที่คุณส่งคืนรถช้ากว่าเวลา/วันที่ที่ระบุไว้ในใบสำคัญการเช่าของคุณ เช่นนั้นแล้วข้อตกลงสำหรับการขยายเวลาดังกล่าวควรดำเนินการกับผู้ให้บริการรถเช่าเสมอ และผู้ให้บริการรถเช่าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราเดียวกันซึ่งโดยปกติจะสูงกว่าอัตราเช่ามาตรฐาน VIPcars.com ไม่รับผิดชอบในการคืนเงินใด ๆ สำหรับรถที่ส่งคืนก่อนเวลา ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายเงินคืนใด ๆ ในกรณีที่มีการคืนรถเช่าก่อนกำหนด

สำหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งคืนรถล่าช้า อาจเป็นไปตามนโยบายของผู้จัดหารถของคุณ สิ่งเหล่านี้จะต้องจ่ายให้กับผู้จัดหาเมื่อส่งคืนรถ ถ้ามี

การเช่าเที่ยวเดียว

การเช่าเที่ยวเดียวอาจมีค่าใช้จ่ายในการส่งคืนรถบางอย่างซึ่งต้องจ่ายให้กับผู้ให้บริการรถเช่าของคุณ คุณจะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายโดยประมาณ เมื่อเรารวบรวมคำขอในการจองและยืนยันกับผู้ให้บริการรถเช่าของคุณแล้ว การเรียกเก็บเงินสำหรับการเช่าเที่ยวเดียวอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้จัดหารถและอาจมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีของสถานที่ส่งคืนรถที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ใช่สถานที่จุดเช่าหรือในประเทศอื่น รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการส่งคืนรถ จะระบุไว้ในใบยืนยันการเช่ารถของคุณ ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อผู้เจัดหารถเช่าได้โดยตรง

ที่นั่งสำหรับเด็กและคำขอพิเศษ

ที่นั่งสำหรับเด็ก ชั้นวางของบนหลังคาและสิ่งของเพิ่มเติมนั้น มีให้เมื่อแจ้งความประสงค์ในจุดหมายการเดินทางใหญ่ ๆ แต่ก็ไม่มีการรับประกันถึงความพร้อมสำหรับการให้บริการดังกล่าว ในรัฐส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาจำเป็นต้องใช้ที่นั่งสำหรับเด็ก โดยปกติแล้วจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับผู้จัดหารถเช่า โปรดทราบว่าอาจไม่มีเข็มขัดนิรภัยด้านหลังให้ในรถทุกคัน สำหรับคำขอดังกล่าว คุณต้องตรวจสอบกับผู้ให้บริการรถเช่าในขณะเช่า

พื้นที่ขับขี่

หากคุณตั้งใจจะขับรถจากประเทศ/รัฐหนึ่งไปยังอีกประเทศ/รัฐหนึ่ง คุณต้องแจ้งให้เราทราบขณะทำการจอง เนื่องจากการข้ามประเทศหรือรัฐมีเงื่อนไขและข้อจำกัดของตนเอง ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้จัดหารถเช่า อาจมีค่าใช้จ่ายในท้องถิ่นและอาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมสำหรับการเดินทางไปยังบางประเทศ สำหรับข้อจำกัดดังกล่าว โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหาภายใต้ลิงก์ "เงื่อนไขการเช่า" ที่ VIP Cars มีไว้ให้หรือติดต่อเรา

ตัวเลือกเพิ่มเติมพิเศษ

ค่าบริการเพิ่มเติมพิเศษอาจไม่รวมอยู่ในภาษี

หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดในการจองของคุณ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการจองการเช่ารถจะแตกต่างกันไปในแต่ละผู้จัดหารถ คุณควรอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวทั้งหมดก่อนทำการจองรถ หากต้องการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง โปรดโทรติดต่อทีมงานของเราที่หมายเลข + 1-914-368-0091 หรือ + 44-208-196-9510 จากนั้นเราจะแจ้งผู้ให้บริการรถเช่าของคุณเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนแก้ไขดังกล่าว ผู้ให้บริการรถเช่าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการปรับเปลี่ยนแก้ไขการจองของคุณได้ ในกรณีที่ผู้จัดหาปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว VIP Cars จะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งเดียวกันนี้ เนื่องจากการตัดสินใจขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดหารถเช่าแต่เพียงผู้เดียวและขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถกับผู้จัดหา

หากเราทำการเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

บางครั้งผู้ให้บริการรถเช่าของคุณหรือเราสามารถเปลี่ยนแปลงการจองรถเช่าของคุณได้ ในกรณีเช่นนี้ เราจะแนะนำหรือแจ้งให้คุณทราบโดยเร็วที่สุด หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณจะได้รับเงินวางประกันที่ทำกับ VIP Cars คืน อย่างไรก็ตาม ในกรณีเช่นนี้เ ราไม่รับผิดชอบเพิ่มเติมในแง่ของการสูญเสียใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดจากคุณ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

VIP Cars ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างถูกต้องพร้อมกับเหตุผลซึ่งอาจเป็นได้ แต่ไม่จำกัด เพียงข้อผิดพลาดทางเทคนิค/ระบบหรือเนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ในกรณีที่สัญญาเช่าได้เริ่มต้นกับผู้จัดหาแล้ว ผู้เช่าต้องส่งรถคืนในสถานที่ที่ใกล้ที่สุด การไม่คืนรถ VIP Cars จะไม่รับผิดชอบทางการเงินใด ๆ ต่อลูกค้าผู้เช่า หากรถถูกส่งคืนไปที่สถานีเช่าแล้ว ให้เรียกเก็บค่าเช่าเฉพาะที่ลูกค้าจะต้องจ่ายตามจำนวนวันที่เช่าใช้ไป

เอกสาร

ในขณะทำการจอง คุณควรให้รายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดแก่เรา เช่นหมายเลขเที่ยวบิน ที่อยู่ในพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ ตลอดจนเวลาที่มาถึงในขณะทำการจอง เมื่อการจองได้รับการยอมรับ คุณจะได้รับใบสำคัญการเช่าของคุณภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากที่คุณส่งคำขอการจอง

อาจมีกรณีที่รถบางคันที่ร้องขออาจต้องใช้เวลาสักพักกว่าจะมีพร้อมให้บริการและในกรณีเช่นนี้ คุณจะได้รับแจ้งจากเราหรือผู้จัดหารถโดยตรง

ในขณะรับรถเช่า คุณจะต้องแสดงใบสำคัญยืนยันการเช่ารถ ใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง/ใบอนุญาตขับขี่สากล บัตรเครดิตในชื่อของผู้เช่าและในบางกรณีอาจต้องใช้หนังสือเดินทางระหว่างประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็น โปรดดูข้อมูลที่ให้ไว้ในใบสำคัญการเช่าของคุณหรือติดต่อผู้จัดหารถเช่าที่เกี่ยวข้องของคุณ

สำหรับการเช่าใด ๆ ที่ถูกปฏิเสธที่จุดบริการเช่า เนื่องจากไม่สามารถแสดงใบสำคัญการเช่าหรือเอกสารประจำตัวที่เพียงพอและจำเป็น (เช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรเครดิตหรือหลักฐานแสดงตัวตนอื่น ๆ ) ในระหว่างการรับรถ VIPcars.com จะต้องไม่รับผิดชอบใด ๆ

กรณีที่มีเอกสารไม่เพียงพอหรือไม่มีเลยและจะถือว่าเป็นการ 'ไม่ปรากฎตัว' ดังนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนหรือคืนเงินที่จ่ายสำหรับการเช่าของคุณ

ข้อกำหนดใบอนุญาตในการขับขี่และอายุ

ข้อกำหนดใบอนุญาตในการขับขี่และอายุจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดดูลิงก์ "เงื่อนไขการเช่า" เพิ่มเติม ซึ่งระบุไว้กับรายชื่อรถแต่ละรายการในขณะที่ค้นหารถเช่าของคุณ ก่อนการหน้าการจองรถเช่า ในกรณีทั้วไป คุณต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง คุณต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่สากล/ใบอนุญาตในขณะเช่าให้กับผู้จัดหา หากจำเป็น โปรดทราบว่าใบอนุญาตขับขี่สากลหรือใบอนุญาต ไม่สามารถทดแทนข้อกำหนดของใบอนุญาตขับขี่มาตรฐานได้ แม้ว่าคุณจะมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตระหว่างประเทศ คุณจะต้องแสดงใบอนุญาตขับขี่เต็มรูปแบบในชื่อของคุณเพื่อที่จะเช่ารถ

เราต้องได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการลงนามรับรองสลักหลังใด ๆ ในระหว่างการจองและ VIPcars.com ถือสิทธิ์ในการปฏิเสธการจองโดยอิงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้จัดหารถ เราขอแนะนำว่า หากคุณขับขี่รถ จะต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ของคุณอย่างถาวร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตรวจสอบ ผู้จัดหารถเช่าในพื้นที่ของเราสามารถปฏิเสธการคืนเงินการเช่า ในกรณีใบอนุญาตขับขี่ไม่ได้ถูกผลิตอย่างถูกต้อง

ความจุของรถและประเภทรถ

รถที่เช่าทุกคันรับประกันสำหรับจำนวนผู้โดยสารที่ระบุไว้ (สูงสุด) แม้ว่า VIP Cars จะตรวจสอบให้แน่ใจแล้วว่าความจุที่นั่งของรถนั้นถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลรถจะถูกส่งโดยผู้จัดหาไปยัง VIP Cars การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของรถ (รวมถึงความจุของรถและประเภทของรถ) ในระยะเวลาทำการเช่านั้น ควรดำเนินการกับผู้จัดหาเท่านั้น VIP Cars ไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับการที่รถเช่าไม่ถูกต้องสำหรับผู้โดยสารและสัมภาระเดินทางของพวกเขาทั้งหมด สำหรับคำแนะนำโปรดดูที่เว็บไซต์ของเรา สำหรับจำนวนผู้โดยสารโดยประมาณของกลุ่มรถยนต์ที่มี สำหรับบริการเช่าใด ๆ ที่ถูกปฏิเสธในระหว่างการเก็บคืนรถหรืออื่น ๆ เนื่องจากขนาดของบุคคลที่ไม่เหมาะสมกับรถ คุณจะต้องไม่ให้ VIPcars.com รับผิดชอบใด ๆ เราไม่รับประกันรุ่นรถหรือยี่ห้อใด ๆ ทั้งสิ้น รถใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์มีไว้เพื่อเป็นแนวทางและสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นที่แตกต่างกันหรือรถรุ่นอัปเกรด โดยผู้จัดหาสามารถทำได้ การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ควรดำเนินการโดยตรงกับผู้จัดหาไม่ใช่กับทาง VIP Cars

การจัดหารถ

บริษัทรถเช่า/จ้าง/ผู้จัดหา มีสิทธิ์ทั้งหมดในการปฏิเสธบริการให้รถกับบุคคลที่ไม่เหมาะสมที่จะขับขี่หรือไม่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด เรา VIPcars.com ไม่ควรรับผิดชอบต่อความสมบูรณ์ของการเตรียมการเดินทาง การชดเชย ค่าใช้จ่ายหรือการคืนเงินใด ๆ ในกรณีดังกล่าว

การร้องเรียน

แม้ว่า VIPcars.com จะเป็นพันธมิตรกับผู้ให้บริการรถเช่าและผู้ให้บริการรถเช่าที่ดีที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดในตลาดเท่านั้น แต่มั่นใจได้ถึงคุณภาพของรถเช่าที่จัดหาให้กับคุณโดยผู้จัดหารรถเช่า แต่ในกรณีที่คุณไม่พอใจหรือมีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับคุณภาพของรถที่คุณรับ โปรดรายงานเรื่องนี้กับผู้ให้บริการรถเช่าของคุณ เป็นเรื่องยากสำหรับ VIPcars.com ในการประเมินการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของรถเช่า หากไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในระหว่างการเช่ารถ เราขอแนะนำให้คุณติดต่อเราตรงเวลาเกี่ยวกับความไม่พอใจของคุณ

ปัญหาทางเครื่องยนต์/อุบัติเหตุ

ในสถานการณ์ที่มีปัญหาทางเครื่องยนต์หรือรถเสีย คุณต้องโทรติดต่อผู้ให้บริการรถเช่าของคุณทันที หากคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุใด ๆ คุณต้องติดต่อผู้จัดหารถให้เช่าของคุณและตำรวจท้องที่ทันที ขอแนะนำให้คุณเก็บเอกสารสำคัญทั้งหมดไว้ คุณอาจถูกขอให้แสดงเป็นหลักฐาน เอกสารที่จะต้องใช้เมื่อคุณต้องการเคลมประกัน

การเช่ารถของคุณอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเช่ารถทั้งหมดที่กำหนดโดยผู้ให้บริการรถเช่าของคุณ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของประเทศ/รัฐที่เช่ารถ VIPcars.com ไม่รับผิดชอบและไม่ควรรับผิดชอบต่อความเสียหาย ความล่าช้า การสูญเสีย การเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนใด ๆ ที่เกิดจากข้อพิพาททางอุตสาหกรรมที่นับความขัดแย้งในการควบคุมการจราจรทางอากาศ ความขัดแย้งทางแพ่ง ปัญหาทางเทคนิคที่หลีกเลี่ยงไม่ได้กับการขนส่ง กิจกรรมของผู้ก่อการร้าย ไฟไหม้หรือผลกระทบสภาพอากาศ การปิดหรือความแออัดของสนามบินหรือท่าเรือ ภัยธรรมชาติและนิวเคลียร์ ความล้มเหลวทางการเงินของสายการบินหรือการยกเลิกตามกำหนดเวลาของสายการบิน

เงื่อนไขสัญญากับ VIPcars.com

หากคุณเลือกที่จะเช่ากับ VIP Cars สิ่งสำคัญคือคุณต้องเข้าใจว่าข้อตกลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรและเมื่อใด ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนทางเทคนิคในการสร้างสัญญา:

โดยการเสนอราคาทางโทรศัพท์หรือวางบริการของเราบนเว็บไซต์ของเรา เราขอให้คุณซื้อข้อเสนอ คุณยื่นข้อเสนอซื้อด้วยวาจาหรือโดยคลิกที่ 'จองตอนนี้' VIPcars.com ยอมรับข้อเสนอนี้เมื่อได้รับการชำระเงินที่ต้องการจากคุณซึ่งเป็นผู้เช่า VIP Cars ทำหน้าที่เป็นเพียงนายหน้าและผู้อำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมการจองรถเช่าของคุณกับทางผู้จัดหารถเช่าที่เกี่ยวข้อง จำนวนค่าเช่าทั้งหมดรวมค่าเช่าของผู้จัดหารถ ค่าบริการของ VIP Cars และภาษี

VIPcars.com จะไม่รับผิดชอบต่อตนเองหรือแทน ผ่านผู้ให้บริการรถเช่าสำหรับความล้มเหลว ในการดำเนินการหรือชะลอการปฏิบัติตามภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้หรือตามการจอง ใบสำคัญ การจอง การเช่าหรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากและในขณะที่การดำเนินการล่าช้า ถูกขัดขวางหรือป้องกันโดยเหตุสุดวิสัย ซึ่งการแสดงออกจะหมายถึงเหตุการณ์ใด ๆ นอกเหนือการควบคุมที่สมเหตุสมผลของบุคคลที่มีปัญหา ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยยังคงมีอยู่เป็นเวลานานกว่า 14 วันติดต่อกัน VIPcars.com อาจยุติและถอนการจอง หรือการเช่านี้ โดยการส่งหนังสือแจ้งไปยังผู้เช่าที่อยู่ทางไปรษณีย์เดิมของคุณและคืนเงินทั้งหมดที่ชำระก่อนที่จะมีผลบังคับใช้เหตุสุดวิสัย

นโยบายการยกเลิกการจอง

 • จะมีการคืนเงิน 100% สำหรับการชำระเงินล่วงหน้า ให้กับลูกค้า สำหรับการจองที่ถูกยกเลิก 48 ชั่วโมงก่อนเวลารับรถ
 • ในกรณีที่การจองถูกยกเลิกเมื่อเหลือเวลารับรถน้อยกว่า 48 ชั่วโมงจำนวนเงิน 30 GBP หรือเทียบเท่าจะถูกกักไว้

การจองแบบไม่คืนเงิน

การจองแบบไม่สามารถคืนเงินได้ เมื่อจองแล้ว จะไม่อนุญาตให้มีการคืนเงินใด ๆ เมื่อยกเลิกการจองดังกล่าว โดยไม่คำนึงถึงข้อจำกัดชั่วโมงการรับสินค้า การคุ้มครองการยกเลิกไม่สามารถใช้ได้กับการจองดังกล่าว

นโยบายกรณีไม่ปรากฏตัว

กรณีที่ลูกค้าหรือผู้เช่าไม่มารับรถ หลังจากทำการจองจะเรียกว่ากรณี 'ไม่ปรากฏตัว' ซึ่งส่วนใหญ่หมายความว่าจะไม่มีการคืนเงินหรือจ่ายเงินที่จ่ายไปขณะจองรถคืน

การยกเลิกที่จุดบริการเช่า

การยกเลิกในนาทีสุดท้ายที่จุดบริการเช่าจะถือเป็นการ "ไม่ปรากฏตัว" และไม่สามารถขอคืนเงินได้

การปรับเปลี่ยนการเช่าที่จุดบริการเช่า

คุณสามารถขอรถที่ใหญ่กว่า/เล็กกว่าหรือรถรุ่นอื่นได้ที่จุดบริการเช่า แต่ผู้จัดหาถือสิทธิ์ในการรับรองการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับเปลี่ยนการเช่าในนาทีสุดท้าย โดยขึ้นอยู่กับความพร้อมของรถดังกล่าว อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและต้องชำระที่จุดบริการเช่า หากผู้จัดหายอมรับคำขอเปลี่ยนแปลงการเช่า

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบเป็นบริการที่ผู้เช่าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ เพื่อรับการชำระเงินคืนสำหรับจำนวนเงินวางประกันที่บริษัทหรือผู้จัดหากักและเรียกเก็บเงินไว้ เพื่อกู้คืนความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการเช่ารถที่ลงนาม

 • คุณ ผู้เช่า ได้รับการชดเชยจากเรา VIP Cars สำหรับการหัก/ส่วนเกินที่หักโดยบริษัทให้เช่าของคุณ ภายใต้ข้อตกลงการเช่าของคุณ วงเงินคุ้มครองเต็มรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามสัญญาเช่า ซัพพลายเออร์ ประเภทรถ และประเทศปลายทาง และจำนวนเงินค่าชดเชยจะแสดงอยู่ในส่วนการคุ้มครองเต็มรูปแบบพร้อมกับรถของคุณในหน้าการจองการเช่า จำนวนเงินจะระบุไว้ในใบยืนยันการเช่าของคุณด้วย
 • ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการทดแทน CDW หรือ ค่าเสียหายส่วนแรกประกันอุบัติเหตุ VIP Cars จะไม่รับผิดชอบหากบริษัทให้เช่าไม่รวม CDW ไว้ในราคาเช่าของคุณ
 • ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ สามารถซื้อได้ในขณะจองรถเช่าหรือเมื่อใดก็ได้ก่อนเวลารับรถเช่า

โปรดทราบว่า: ผู้เช่าจะต้องวางเงินประกันที่โต๊ะเช่ารถ ซึ่งถูกกักไว้ในบัตรเครดิตของพวกเขาเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่หัก/ค่าเสียหายส่วนแรก CDW ค่าลดหย่อน/ค่าเสียหายส่วนแรกของประกันการถูกโจรกรรม น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ แม้จะซื้อความคุ้มครองเต็มรูปแบบ พนักงานที่โต๊ะเช่ารถอาจขอให้คุณวางเงินประกันเมื่อไปรับรถความคุ้มครองเต็มรูปแบบครอบคลุม

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบนี้ รวมครอบคลุมถึง:

 • ค่าใช้จ่ายที่หักหรือส่วนเกินสำหรับการโจรกรรมค่าเช่าและความเสียหายจนถึงขีดจำกัดความคุ้มครอง (ตามที่ระบุไว้ในส่วนความคุ้มครองเต็มรูปแบบในหน้าการจองการเช่าและใบยืนยันการเช่าของคุณ)
 • ค่าซ่อมสำหรับความเสียหายภายนอกรถเช่าที่เกิดจากการชนกัน เช่น:
  • ความเสียหายของหลังคา สูงสุดถึง 525 ปอนด์
  • ความเสียหายของหน้าต่าง กระจกบังลม หรือซันรูฟ สูงสุดถึง 670 ปอนด์
  • เปลี่ยนยาง สูงสุดถึง 90 ปอนด์ และซ่อมยาง/ยางแบน สูงสุดถึง 50 ปอนด์
  • ความเสียหายต่อล้อและดุมล้อ สูงสุดถึง 265 ปอนด์
  • ความเสียหายใต้ท้องรถจะคิดค่าใช้จ่ายสูงถึง 410 ปอนด์
 • ค่าใช้จ่ายในการลากจูง – สูงสุดถึง 265 ปอนด์ สำหรับการลากจูงหรือค่าบริการข้างถนนที่ชำระโดยคุณในส่วนที่เกี่ยวกับการเสียของรถหรือเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกัน
 • ครอบคลุมการชำระค่าแท็กซี่ครั้งเดียวและครั้งแรกที่จุดสิ้นสุดของคุณหลังจากรถเสียหรือเหตุการณ์อื่นใด
 • การเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกุญแจหายหรือการถูกล็อกอยู่นอกรถ สูงสุดถึง 440 ปอนด์
 • การเติมน้ำมันเชื้อเพลิงผิด (การใช้เชื้อเพลิงอย่างไม่ถูกต้อง) สูงสุดถึง 265 ปอนด์
 • ค่าดูแลจัดการหรือค่าธรรมเนียม เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น (สูงสุดถึง 100 ปอนด์) โดยบริษัทให้เช่าสำหรับการจัดการการละเมิดกฎจราจรหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่จัดการซ่อมยานพาหนะ

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบไม่ครอบคลุม

ความคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:

 • การใช้รถเช่านอกเงื่อนไขสัญญาเช่าระหว่างคุณกับผู้จัดหา
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ใช้เบรกมือในรถที่จอดอยู่กับที่
 • การซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยบุคคลที่สามที่จ่ายโดยคุณ ผู้เช่า สำหรับรถยนต์ที่เช่าโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากหรือการสื่อสารเป็นลายลักษณ์อักษรกับบริษัทรถเช่า/ผู้จัดหา
 • ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่ไม่ได้รายงานต่อตำรวจท้องถิ่นหรือหน่วยงานตามที่กำหนดในสัญญาเช่ารถยนต์ของคุณ
 • ทรัพย์สิน/ของมีค่าส่วนตัวสูญหาย
 • บริการพิเศษสำหรับการเช่า เช่น เบาะนั่งสำหรับเด็ก GPS โซ่หิมะ ฯลฯ
 • การหมดซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโรงแรม
 • ความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในหรือกลไกของรถ รวมถึงชั้นวางพัสดุและล้ออะไหล่ (เว้นแต่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ชน)
 • ค่าทำความสะอาดรถ
 • ชิ้นส่วนรถยนต์หรือสิ่งของที่พบว่าชำรุดหรือบกพร่อง ณ เวลานั้น หรือ ณ การรับหรือเริ่มการเช่า
 • การเรียกร้องและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการสึกหรอโดยทั่วไปและนาทีต่อนาที
 • การเรียกร้องที่เกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย
 • การเรียกร้องที่เกิดขึ้นเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากยานพาหนะบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สาม
 • การเรียกร้องค่าใช้จ่ายทางกฎหมายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมการชำระล่าช้า ค่าธรรมเนียมการทวงถามหนี้ หรือการเบิกจ่ายที่เกี่ยวข้องใด ๆ
 • การเรียกร้องเพิ่มขึ้นจากรูปแบบหรือรายได้ ค่าความนิยม ผลกำไร การสูญเสียเวลาหรือโอกาสที่สร้างขึ้นโดยตรงซึ่งนำไปสู่การเรียกร้อง เช่น สถานการณ์
 • การเรียกร้องในระยะเวลาการเช่ารถยนต์ที่ไม่ได้ใช้หรือวันที่ภายใต้สัญญาเช่ารถยนต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
 • การเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากระยะเวลา 28 วันสำหรับการเรียกร้อง โดยยึดตามวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดตามที่กล่าวไว้ว่าไม่ครอบคลุม
 • ค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจากเหตุที่เกิดขึ้นภายหลังวันหมดอายุประกันภัย
 • ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้/ไม่อาจคาดเดาได้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ
 • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการเช่าและกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น - การขับรถนอกเส้นทาง การใช้น้ำมันในรถอย่างไม่ถูกต้อง การขับรถภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์หรือการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เป็นต้น

ข้อจำกัดความคุ้มครองเต็มรูปแบบ

  • ความคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมถึงรถเช่าที่มีที่นั่งเกิน 9 ที่นั่ง
  • ไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้หากคุณไม่ได้ระบุว่าเป็นคนขับหลักในสัญญาเช่ารถยนต์
  • คุณต้องได้รับอนุญาตให้เช่าและ/หรือขับรถเช่า
  • ไม่สามารถเรียกร้องได้หลังจากที่ความคุ้มครองถึงวันหมดอายุ โปรดทราบว่าความคุ้มครองนี้จะสิ้นสุดโดยอัตโนมัติหรือหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา หากและเมื่อไม่ขยายเวลาเช่า
  • จะไม่มีการเรียกร้องใด ๆ ในสถานการณ์เมื่อการกระทำของคุณทำให้บริษัทของเราผ่านการคว่ำบาตร จำกัด หรือการห้ามภายใต้มติของสหประชาชาติ หรือทำให้เราถูกลงโทษทางเศรษฐกิจ/การค้า หรือกฎหมาย/ข้อบังคับของสหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และสหราชอาณาจักร สำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
  • การเรียกร้องยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ฉากทัศน์ และความสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก:
   • การระบาดใหญ่หรือโรคระบาดใด ๆ
   • การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
   • รังสีไอออไนซ์หรือการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสีที่เกิดจากกากนิวเคลียร์/เชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือความเสี่ยงใดๆ ที่เกิดจากอุปกรณ์นิวเคลียร์

  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความคุ้มครองเต็มรูปแบบ

  ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เช่าจะต้องส่งอีเมลไปยัง VIP Cars พร้อมรายงานเหตุการณ์โดยละเอียด พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

   • สำเนาสัญญาเช่าที่ลงนามกับผู้จัดหารถ/บริษัทให้เช่า พร้อมชื่อของคุณที่ระบุว่าเป็นคนขับรถหลัก
   • เอกสารพร้อมการประเมินรถเช่า ณ เมื่อรับและส่งรถ
   • ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงิน เพื่อแสดงการหักค่าใช้จ่ายโดยบริษัทให้เช่า
   • ใบแจ้งหนี้หรือหลักฐานการชำระเงินหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
   • รายละเอียดที่เป็นลายลักษณ์อักษรของเหตุการณ์พร้อมกับหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอของเหตุการณ์และสภาพแวดล้อม ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงเช่นรถชนกันหลายครั้ง ฯลฯ
   • สำเนาใบแจ้งความ (ถ้ามี)
   • สำเนาใบอนุญาตในการขับขี่ที่ถูกต้อง ซึ่งถือครองโดยคุณเป็นคนขับรถหลักของการเช่า
   • รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงชื่อธนาคาร ที่อยู่ของธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคารของคุณและหมายเลขหรือรายละเอียดที่จำเป็นในการโอนเงิน
  • คุณต้องยื่นขอรับการชดเชยภายในระยะเวลาที่กำหนด 28 วัน พร้อมเอกสารสนับสนุนสำหรับการเรียกร้อง มิฉะนั้นการร้องขอของคุณอาจถูกปฏิเสธและคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใด ๆ อีกต่อไป
  • คุณต้องให้เวลา VIP Cars ไม่เกิน 28 วันตามปฏิทิน สำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์และเรื่องที่เกิดขึ้น
  • หากพบว่าคุณ ซึ่งเป็นผู้เช่า ฉ้อโกงด้วยการอ้างสิทธิ์หรือ เสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อขอรับค่าชดเชย ความคุ้มครองจะกลายเป็นโมฆะและจะไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้กับคุณ การเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้รับก็จะถูกชำระคืนให้กับ VIP Cars เมื่อที่และหากพบว่ามีการฉ้ฉ้อโกง
  • โปรดทราบ: การอนุมัติหรือการเรียกร้องใด ๆ จะได้รับการสรุปหลังจากการประเมินและตรวจสอบการเรียกร้องและเอกสารที่ส่งมาให้เราสำหรับการประมวลผลการเรียกร้อง

  ยกเลิกความคุ้มครองเต็มรูปแบบทำอย่างไร

  • คุณสามารถยกเลิกความคุ้มครองเต็มรูปแบบได้ทุกเมื่อ ก่อนเวลารับรถ คุณยังสามารถขอต่ออายุสำหรับความคุ้มครองเต็มรูปแบบ เมื่อวางแผนที่จะต่อเวลาเช่ารถของคุณ โดยติดต่อทีมสนับสนุน VIP Cars ทางแชท/โทร/ อีเมล
  • เราถือสิทธิ์ในการยกเลิกความคุ้มครองนี้หรือการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องคืนเงิน หากคุณพบว่ามีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เป็นการฉ้อโกง หรือดูเหมือนว่าเป็นการดูหมิ่นหรือข่มขู่พนักงานของเรา

  ปกเสริม

  ปกเสริม เป็นบริการที่คุณซึ่งเป็นผู้เช่าสามารถซื้อเพิ่มเติมได้เพื่อรับการชำระเงินคืนสำหรับจำนวนเงินวางประกันที่บริษัทหรือผู้จัดหากักไว้และเรียกเก็บเงินเพื่อกู้คืนความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงการเช่ารถที่ลงนาม

  • คุณผู้เช่าได้รับการชดเชยจากเรา รถยนต์วีไอพี จำนวนเงินชดเชยภายใต้ความคุ้มครองพิเศษระบุไว้ในใบยืนยันการจอง ตามที่ส่งถึงคุณ
  • ผู้เช่าจะต้องวางเงินประกันที่โต๊ะเช่าซึ่งถูกกักไว้ในบัตรเครดิตของพวกเขาเพื่อให้ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายที่หัก/ค่าเสียหายส่วนแรก CDW ค่าลดหย่อน/ค่าเสียหายส่วนแรกของประกันการถูกโจรกรรม น้ำมันเชื้อเพลิง ฯลฯ แม้จะซื้อ ปกเสริม พนักงานโต๊ะเช่าอาจขอให้คุณวางเงินประกันเมื่อไปรับรถ
  • ปกเสริม ไม่ว่าจะเป็นการทดแทน CDW หรือ ค่าเสียหายส่วนแรกประกันอุบัติเหตุ VIP Cars จะไม่รับผิดชอบหากบริษัทให้เช่าไม่รวม CDW ไว้ในราคาเช่าของคุณ
  • ปกเสริม สามารถซื้อได้ในขณะจองรถเช่าหรือเมื่อใดก็ได้ก่อนเวลารับรถเช่า
  • คุณสามารถยกเลิก ปกเสริม ได้ตลอดเวลาก่อนรับรถ คุณยังสามารถขอต่ออายุ ปกเสริม เมื่อวางแผนที่จะต่อเวลาเช่ารถของคุณโดยติดต่อทีมสนับสนุน VIP Cars ทางแชท/โทร/ อีเมล

  ปกเสริม ครอบคลุม

  ปกเสริม นี้รวมครอบคลุมถึง:

  • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน เช่น ยางแบน การลากจูง ฯลฯ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
  • ค่าซ่อมตัวถังภายนอกของรถเช่าพร้อมยาง ล้อ ช่วงล่าง หน้าต่างกระจกบังลม กระจกและตัวล็อก
  • ค่าใช้จ่ายในการลากจูงและแท็กซี่ที่เกี่ยวข้องกับรถเสียหรือเหตุการณ์ที่คล้ายกัน
  • การเรียกเก็บเงินที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกุญแจหายหรือการถูกล็อกอยู่นอกรถ
  • ค่าดูแลจัดการหรือค่าธรรมเนียมเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นโดยบริษัทให้เช่าสำหรับการจัดการการละเมิดกฎจราจรหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งความสูญเสียอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่จัดการซ่อมยานพาหนะ

  ปกเสริม ไม่ครอบคลุม

  ความคุ้มครองนี้ไม่ครอบคลุมถึงสิ่งต่อไปนี้:

  • ทรัพย์สิน/ของมีค่าส่วนตัวสูญหาย
  • บริการพิเศษสำหรับการเช่า เช่น เบาะนั่งสำหรับเด็ก GPS โซ่หิมะ ฯลฯ
  • การหมดค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโรงแรม
  • ความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในรถหรือชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
  • ค่าทำความสะอาดรถ
  • ความเสียหายของบุคคลที่สามที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์
  • ความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้/ไม่อาจคาดเดาได้หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่น การก่อการร้าย สงคราม ภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ฯลฯ
  • ความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงการเช่าและกฎหมายท้องถิ่น ตัวอย่างเช่น - การขับรถนอกเส้นทาง การใช้น้ำมันในรถอย่างไม่ถูกต้อง การขับรถภายใต้อิทธิพลของยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์หรือการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร เป็นต้น

  ปกเสริม การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ผู้เช่าจะต้องส่งอีเมลไปยัง VIP Cars พร้อมรายงานเหตุการณ์โดยละเอียด พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง:

   • สำเนาสัญญาเช่าที่ลงนามกับผู้จัดหาหรือบริษัทให้เช่า
   • เอกสารพร้อมการประเมินรถเช่าในเมื่อรับและส่งรถ
   • ใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จรับเงินเพื่อแสดงการหักค่าใช้จ่ายโดยบริษัท ให้เช่าและการชำระเงินโดยผู้เช่า
   • รายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับหลักฐานภาพถ่ายหรือวิดีโอของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หากถ่ายได้
   • สำเนาใบแจ้งความ (ถ้ามี)
   • รายละเอียดบัญชีธนาคารของคุณ รวมถึงชื่อธนาคาร ที่อยู่ของธนาคาร หมายเลขบัญชีธนาคารของคุณและหมายเลขหรือรายละเอียดที่จำเป็นในการโอนเงิน
  • คุณต้องยื่นขอรับการชดเชยภายในระยะเวลาที่กำหนด 28 วัน พร้อมเอกสารสนับสนุนสำหรับการเรียกร้อง มิฉะนั้นการร้องขอของคุณอาจถูกปฏิเสธและคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยใด ๆ อีกต่อไป
  • คุณต้องให้เวลา VIP Cars ไม่เกิน 28 วันตามปฏิทิน สำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์และเรื่องที่เกิดขึ้น
  • หากพบว่าคุณ ซึ่งเป็นผู้เช่า ถูกฉ้อโกงด้วยการอ้างสิทธิ์หรือ เสนอข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิดเพื่อขอรับค่าชดเชย ความคุ้มครองจะกลายเป็นโมฆะและจะไม่มีการจ่ายเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้กับคุณ การเรียกร้องใด ๆ ที่คุณได้รับก็จะถูกชำระคืนให้กับ VIP Cars เมื่อที่และหากพบว่ามีการฉ้อโกง

  รับรถเช่าล่าช้า

  หากคุณมาที่เคาน์เตอร์เช่าสายโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าถึงการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ การเช่าของคุณจะถูกนับเป็นการ 'ไม่ปรากฏตัว' ผู้จัดหารถเช่าถือสิทธิ์ในการยกเลิกการจองของคุณ เมื่อมารับรถล่าช้าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดหา แต่เพียงผู้เดียวเนื่องจากมีความต้องการรถจำนวนมากที่จุดบริการเช่า VIPCars.com จะไม่รับผิดชอบต่อการยกเลิกและการไม่ปรากฏตัวใด ๆ อันเนื่องมาจากความไม่พร้อมของคุณที่จุดเช่า

  เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ "ไม่ปรากฏตัว" คุณสามารถขอให้ผู้จัดหายึดรถที่คุณจองไว้ได้ โดยแจ้งการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางของคุณ ขอแนะนำให้คุณแจ้งรายละเอียดเที่ยวบินของคุณในขณะทำการจองเพื่อให้ผู้จัดหาสามารถอัปเดตกำหนดเวลาการมาถึงของคุณได้ในกรณีที่เกิดความล่าช้า

  คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตาม

  เพื่อให้แน่ใจว่าบริการนั้นดีขึ้นและเฉพาะบุคคลมากขึ้น เราอาจใช้ประโยชน์จากคุกกี้และอุปกรณ์ติดตามอื่น ๆ เพื่อช่วยให้เราเข้าใจคำค้นหาของคุณและติดตามหรือจัดการบริการที่นำเสนอโดย VIPcars.com ที่เว็บไซต์นี้และผ่านการสื่อสารออนไลน์อื่น ๆ เช่น อีเมลหรือจดหมายข่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว.

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า